İmar Planı Duyurusu


İller Bankası A.ޞ. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca ihale edilerek yaptırılan Beldemiz Revizyon+İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinde görüşülerek  06.05.2015 tarih ve 20 sayılı kararıyla onanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden onanan imar planlarının belediyemiz hizmet binasında 12.05.2015 tarihi itibarı ile bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


14.05.2015 09:55:01     8637

İletişim

  • Muradiye Beldesi
    Rize
  • (0464) 245 50 79
  • (0464) 245 52 96
  • bilgi@rizemuradiye.bel.tr