Uygulamalı Sınav Sonucunda Başarılı Olanlar


Muradiye Belediyesi Mülakat Komisyonu Muradiye Belediyesi Belediye Başkam Musa Süreyya BALCI Başkanlığında Üyeler: Yazı İşleri Müd. V. Müd. K.irfan DELİHASAN, Fen İşleri Müdürü İlyas MERT, Mali Hizmetler Müd V. Mehmet MEM ve Programcı Yılmaz AKSU’nın iştirakı ile 24/03/2020 Salı gilnü saat 10.00’ da Muradiye Belediyesi Meclis Salonunda toplandı.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. Maddesine istinaden 09.04.2019 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdareler Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usül ve Esaslar 28.04.2019 tarihli ve 30405 Sayılı resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuz bünyesinde kurulmuş olan 6240957257 Vergi Kimlik numaralı Muradiyesi Belediye Personel Limited Şirketinde Çalıştırılmak üzere mülakat ile 24/03/2020 Salı günü saat 10.00’da Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yöntemi ile yapılan sınav sonucunda;

Aşağıda Ad ve Soyadı yazılı kişi sınav komisyonunca yapılan Uygulamalı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olmuştur. Diğer başvuru sahipleri mülakata katılmamıştır.

İşbu Uygulamalı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olduğuna dair Toplantı Tutanağı taralımızdan birlikte tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 24/03/2020

UYGULAMALI SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLANIN İSİM LİSTESİDİR

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

SINAV SONUCU

1

MEHMET KAZDAL

613*******4

BAŞARILI

2

İHSAN BALCILAR

508*******2

BAŞARILI

3

HÜSEYİN KÜÇÜKMUSTAFA

673*******2

KATILMADI

4

BEYTULLAH DELİHASAN

676*******0

KATILMADI

 


25.03.2020 11:13:37     597

İletişim

  • Muradiye Beldesi
    Rize
  • (0464) 245 50 79
  • (0464) 245 52 96
  • bilgi@rizemuradiye.bel.tr