DUYURU!


RİZE/MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tespit Komisyonu Başkanlığı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsünde geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemenin Geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına dair Tebliğ’in 33. Maddesindeki başvuruların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla oluşturulan “Tespit Komisyonu ”gerekli 34. Maddenin ilgili bentlerine istinaden, Ön inceleme ve Esas inceleme tespitleri yapmış olup,

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10. Maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/ veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce / idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." maddesi uyarınca ilgili kişilere; ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön İnceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilanen tebliğ olunur. 26/01/2018

SINAVLARA KATILABİLECEKLERİN İSİM LİSTESİDİR

S.No

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

ÇALIŞTIKLARI TEŞKİLAT

1

HASAN MENGENE

66298087376

KABUL

Muradiye Belediyesi

2

CEMİL CANBAZ

42559878648

KABUL

Muradiye Belediyesi

3

ALİ AKSU

51574578136

KABUL

Muradiye Belediyesi


30.01.2018 11:45:48     1355

İletişim

  • Muradiye Beldesi
    Rize
  • (0464) 245 50 79
  • (0464) 245 52 96
  • bilgi@rizemuradiye.bel.tr