Kadroya Alınacak İşçilere Önemli Duyuru


Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsünde geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemenin Geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına dair Tebliğ’in 39. Maddesinin 1. Paragrafında belirtilen “Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir” pragrafına istinaden; yapılacak olan sınavın uygulamalı sınav yöntemi ile yapılmasına, sınava hak kazanan kişilerden şöfor olaral çalışan personel makine parkında ve arazide uygulama uygulama yapılmasına, diğer inşaat ustası unvanı ile çalışan kişilerinde arazide ve alt yapı üst yapı işlerinde uygulama yapılmasına yapılacak uygulamalı sınavında bu belirtilen yerlerde 23/02/2018 Cuma günü saat 11.00’da yapılacaktır. Uygulamalı sınava katılacak kişilerin yukarıda belirtilen saatte ve belediye binasında hazır olmaları gerekmektedir.

 

İlan Olunur.12/02/2018

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


12.02.2018 08:11:47     1605

İletişim

  • Muradiye Beldesi
    Rize
  • (0464) 245 50 79
  • (0464) 245 52 96
  • bilgi@rizemuradiye.bel.tr